Book your stay

Enjoy an overnight stay in the luxury four-star Hotel Thermen Bussloo and a pure, healthy and surprisingly delicious breakfast.

Privacy statement Thermen Bussloo

Hieronder leest uw onze Privacyverklaring. U kunt deze ook downloaden als PDF:

Privacyverklaring-Thermen-Bussloo-BV-2018.1.pdf

1. Inleiding

1.1. Deze verklaring beschrijft het beleid van Thermen Bussloo B.V. (KvK 08111154) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

1.2. Thermen Bussloo biedt onder meer via haar websites verschillende diensten aan, zoals (maar niet beperkt tot) het aankopen van abonnementen of cadeaubonnen, toegangsbewijzen of het maken van een reservering voor bezoek aan de thermen en of boeken van behandelingen en arrangementen, het aanmelden of abonneren op nieuwsbrieven en boeken van workshops danwel cursussen. Daarbij verwerkt Thermen Bussloo ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). Thermen Bussloo werkt daarbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen, zoals partners op het gebied van (online) dienstverlening, voor onderhoud aan websites, het maken van reserveringen en/of de verzending van nieuwsbrieven.

1.3. Thermen Bussloo gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Thermen Bussloo houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Contact met Thermen Bussloo

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Thermen Bussloo wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch: 055 - 368 2640 (maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur)

Mail: privacy@thermenbussloo.nl

Website: via het contactformulier op www.thermenbussloo.nl

Post: T.a.v..Privacy Officer - Bloemenksweg 38, 7383 RN Voorst

3. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter. Thermen Bussloo verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die Thermen Bussloo verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die u gebruikt. Thermen Bussloo verwerkt bijvoorbeeld alleen uw e-mailadres indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van Thermen Bussloo, of bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer en e-mailadres bij het maken van een reservering van een van de geboden diensten en/of adresgegevens voor regiogebonden marketingactiviteiten.

4. Persoonsgegevens

4.1. Afhankelijk van de diensten die Thermen Bussloo aanbiedt, kan Thermen Bussloo de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

(a) naam
(b) adresgegevens
(c) telefoonnummer
(d) e-mailadres
(e) geslacht
(f) geboortedatum
(g) bankgegevens in geval van facturatie
(h) technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s)
(i) bepaalde medische gegevens bij het boeken van een training of cursus, dit gebeurt altijd op vrijwillige basis.


5. Doeleinden

5.1. Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

(a) om het voor u mogelijk te maken diensten via de website(s) van Thermen Bussloo af te nemen (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor Thermen Bussloo niet mogelijk om deze diensten uit te voeren);
(b) de inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
(c) marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
(d) evaluatie van evenementen en dienstverlening;
(e) uitvoeren van sollicitatieprocedures;
(f) om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website(s) van Thermen Bussloo;
(g) om de website(s) van Thermen Bussloo te verbeteren.

6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1. Thermen Bussloo stuurt de door u verstrekte gegevens niet zonder uw toestemming door aan derde partijen, met uitzondering van partijen die Thermen Bussloo helpen bij de uitvoering van diensten.

6.2. Indien Thermen Bussloo uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Thermen Bussloo ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder meer is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.

6.3. Thermen Bussloo zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

7. Beveiliging en bewaring

7.1. Thermen Bussloo neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Thermen Bussloo zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

7.2. Thermen Bussloo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Thermen Bussloo uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien Thermen Bussloo uw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

8. Cookies en profilering

8.1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van Thermen Bussloo bezoekt. Op de website(s) van Thermen Bussloo worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.

8.2. Daarnaast kan Thermen Bussloo gebruik maken van tools en analytische cookies om het gebruik van de website(s) van Thermen Bussloo te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maakt Thermen Bussloo onder meer gebruik van Google Analytics en tools als Hotjar en Visual Website Optimizer. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Een actueel overzicht van de gebruikte cookies is te vinden in ons Cookie Statement dat op de websites wordt gepubliceerd.

Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

9. Websites van derden

De website van Thermen Bussloo kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Thermen Bussloo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

10. Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken zoals Instagram, Twitter, LinkedIn en Facebook. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Instagram, Twitter, LinkedIn en Facebook om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

11. Wijzigingen

Thermen Bussloo kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

12. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Thermen Bussloo een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

13. Klachten

Thermen Bussloo hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de besloten vennootschap Thermen Bussloo B.V.

Please choose.